Monthly Archives

juli 2019

Afscheid van kinderkerk met speciale jeugddienst

By | Nieuwsbericht

Op zondag 7 juli was het zo ver: zes groep-achters, Ard, Joris, Auke, Fien, Victor en Koen, zwaaiden af van kinderkerk richting Chill Church. Ze deden dat met een zelf georganiseerde Jeugddienst. De jongeren bereidden deze bijzondere dienst zelf voor onder leiding van ds. Riegonda. Het meest populaire onderdeel van de dienst bleek toch wel de preek: daar moest om geloot worden. Het werden Auke en Joris, die de gemeente vanaf de kansel haarfijn uitlegden hoe het verhaal van David en Bathseba anno nu geïnterpreteerd moest worden. Koen en Ard verzorgden het Kyrië-gebed op geheel eigentijdse wijze en Fien las de schriftlezing. Ook bereidde Fien het dankgebed voor en schreef ze de voorbeden. De andere voorbeden werden geschreven en uitgesproken door Victor. Hij eindigde de bede met een mooi gedicht.

Omdat de meesten al een jaar actief en dus bekend zijn bij Chill Church, kregen ze van jeugdouderling Ellen een typerende karakteromschrijving en bijpassende Bijbeltekst mee. ‘Voor het Evangelie schaam ik mij niet’ voor de authentieke Fien, Timoteüs’ ‘God heeft ons een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid’ voor de bedachtzaam enthousiaste Koen en Psalm 103, vers 4B voor Victor: ‘De Heer kroont u met trouw en liefde’.

Ook kinderkerkleiders Neeltje, Tinkie en Barbara namen afscheid na jaren actief te zijn geweest voor deze groep kinderen, dan wel de link met naastgelegen Brandsma-basisschool intensief handen en voeten te hebben gegeven. Hun schaterlach, warme kinderkerst-vieringen en sterke onderlinge band werden weer even gememoreerd, eindigend in een door Janny Sollman herschreven lied. Kortom: het was mede dankzij de inspanningen van alle tieners en op de achtergrond coachende dominee meer dan bijzonder, jeugdig en geestelijk oneindig inspirerend!

Tekst en foto’s zijn van Ellen Danhof.

Met de tieners naar het klooster

By | Nieuwsbericht

Op een mooie zondagochtend in juni zijn we met 9 van onze tieners op de fiets gestapt richting klooster Casella in Hilversum. En dat was een bijzondere ervaring. Zuster Marie Madeleine groette ons hartelijk bij de ingang. Nadat we eerst in de tuin het stilte-labyrint hadden gelopen, begon de viering in de kapel. We zaten in een kring; drie zusters, enkele gasten en onze groep. Ieder van onze groep mocht een onderdeel doen in de viering, die over ‘reizen’ ging, Er was geen orgel, maar de jongste zuster zong de liederen voor. Hand in hand hebben we het Onze Vader gebeden. Daarna werden we uitgenodigd voor koffie en thee met een koekje op het buitenterras van het klooster. Daar vertelden de zusters over het kloosterleven en dat ze vooral jonge gasten ontvangen die al vaak belangrijke keuzes moeten maken. We werden ook rondgeleid in het gastenverblijf – een mooie opgeknapte oude boerderij. De vroegere hooiberg was nu het stiltecentrum. Daar hebben onze tieners veel vragen aan de jongste zuster gesteld, vooral over haar keus om in het klooster te leven. Daarvan hebben we veel geleerd en met een mooie ervaring rijker zijn we weer teruggefietst naar Bussum.