Monthly Archives

november 2019

Najaar in de Spieghelkerk

By | Nieuwsbericht

Nu we op weg gaan naar advent en Kerst is het een mooi moment om terug te kijken op de laatste maanden. Dat waren best intensieve maanden waarin veel gebeurd is.

Tijdens een feestelijke dienst op startzondag in september werd er o.a. een nieuwe pastorale ‘bezoekgroep’ aan de gemeente voorgesteld. Deze mensen gaan ds. Riegonda ondersteunen in het pastorale bezoekwerk.

Er werd de afgelopen maanden enorm veel gedaan aan het onderhoud van het kerkgebouw. Er is een gemeentelid dat zich heeft opgeworpen de coördinatie van dit alles op zich te nemen en reken maar dat dit een flinke klus is. Alles uiteraard in goede samenwerking met het College van Kerkrentmeesters. Ook hingen twee ‘handige Harry’s’ nieuwe kapstokken op in het kleine voorhalletje, zodat dat ook een beter te gebruiken ingang werd. Consistoriekamer én voornoemd halletje werden ook geschilderd.

U zult merken, dat ik geen namen noem. Daarmee beginnen is altijd ook uitsluiten. Wij zijn als Spieghelkerk zó gezegend met veel vrijwilligers, dat namen noemen ook ondoenlijk is.

Over vrijwilligers gesproken. Op dinsdag 12 november kwam Kees Posthumus zijn ‘reis door de bijbel’ met ons delen en alle gemeenteleden (want wie is er eigenlijk géén vrijwilliger of vrijwilliger geweest) waren daarvoor uitgenodigd. Extra lekkere koekjes, verrukkelijke hapjes en natúúrlijk de befaamde bitterballen illustreerden de dankbaarheid voor al het vrijwilligerswerk. De ongeveer 85 aanwezigen hadden een heel gezellige avond en Kees’ verhaal, waarin de humor niet ontbrak, werd als zeer belangwekkend ervaren. Ook de 4-stemmige canon die hij ons aanleerde om de storm op het meer weer te geven, werd enthousiast meegerapt.

Op 3 november was er na de kerkdienst een hoor en wederhoor over de proef met het stiltemoment aan het begin van de dienst en het beleidsplan. Fijn dat dat in goede harmonie kon verlopen en de kerkenraad daar verder mee aan de slag kan.

En nu gaan we echt de winter in. Eerst met de Gedachtenisdienst die altijd emoties oproept, omdat je je als gemeente zeer één voelt in het meeleven met alle nabestaanden van onze in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden. Deze keer is gevraagd of de nabestaanden de kaars ter nagedachtenis willen aansteken, zodat het nog persoonlijker wordt. Het Spieghelkoor zal deze dienst een bijdrage leveren.

Begin december gaat een groep vrijwilligers ‘de bomen in’ om kerkzaal en Spieghelhuis weer in kerstsfeer te brengen. Vier adventzondagen brengen ons dan eerst bij dinsdagavond 24 december om 19.00 uur naar het KINDERKERSTFEEST en uiteraard op woensdagochtend om 10.30 uur de feestelijke KERSTDIENST wéér met het Spieghelkoor.

Soms denk ik vóór ik dit stukje schrijf: wat kan ik eigenlijk melden, maar als je dan je agenda openslaat, zie je weer wat er allemaal gebeurd is. En dan meld ik niet eens alle kringen die ook gedraaid hebben, alle zondagse diensten, de Chill Church, kindernevendienst, crêche enzovoorts die allemaal weer enthousiast begonnen zijn na de zomer. Wat fantastisch deel uit te mogen maken van zo’n levend(ig)e kerk.

Janny Sollman