Geschiedenis

Het begin

In de periode van de Eerste Wereldoorlog waren er hervormden in Bussum die zich niet meer thuis voelden in de plaatselijke hervormde kerk.

Het waren veelal mensen uit Amsterdam en omgeving. In de regel goed opgeleid, welvarend, zakelijk en ondernemend van instelling, die zich – na het gereedkomen van een snelle en goedkope spoorverbinding met Amsterdam – vestigden in de nieuwe wijk aan de overkant van het spoor, het Spiegel. Zij konden maar moeilijk aansluiting vinden bij de traditioneel denkende en nogal gesloten autochtone bevolking van Bussum.

Lees verder

Het kerkgebouw

De Spieghelkerk is een ontwerp van de Blaricumse architect Theo Rueter – en meteen zijn meest bekende.

Rueter (1876-1963) heeft onder andere landhuizen in Laren en Hilversum ontworpen in een traditionele, landelijke stijl, waarbij hij zich vooral liet inspireren door de plaatselijke plattelandsarchitectuur: eenvoudige boerderijen en daglonershuisjes. Hij hanteerde een ambachtelijke bouwwijze en maakte gebruik van traditionele materialen. Rueter was ook opgeleid als meubelmaker aan de ambachtsschool in zijn toenmalige woonplaats Amsterdam. In de jaren 1920 raakte Rueter na een reis naar Nederlands-Indië door het Oosten geïnspireerd. Terug uit Indië raakte hij bovendien beïnvloed door de architecten van de Amsterdamse School. Hij combineerde vormen uit Indië met de expressionistische vormentaal die in de architectuur van de jaren 1920 opgang maakte.

Lees verder

De verbouwing

Sinds eind 2017 is er een multifunctionele aanbouw gerealiseerd bij de Spieghelkerk. Deze ‘huiskamer van ’t Spiegel’ hebben wij het Spieghelhuis genoemd.

De uitbreiding biedt onder andere de mogelijkheid om alle zondagse groepen (crèche, kindernevendienst, basiscatechese, Chill squad) tegelijkertijd onder één dak te hebben, maar juist ook om een huiskamer te zijn voor de buurt en open te staan voor andere activiteiten voor een brede doelgroep.

De ruimtes van het Spieghelhuis en de Spieghelkerk kunnen worden gehuurd voor eigen activiteiten. Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten, klik op onderstaande knop.

Meer over verhuur

Verantwoording: een groot aantal van de recente foto’s van (het interieur van) het kerkgebouw op deze pagina’s is gemaakt door Harm Klinkenberg; overige foto’s uit het archief van de kerk.