Jeugd

Crèche

(0 – 4 jaar)

Als ouders met kleine kinderen naar de kerkdienst willen, kunnen ze hen gerust meenemen. Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in het Spieghelhuis naast de kerk. Zij kunnen gezellig een uurtje spelen onder begeleiding van een vrijwilliger, zodat ouders ongestoord in de kerkdienst kunnen zijn.

Kindernevendienst en basiscatechese

(4 – 12 jaar)

Kinderen stapsgewijs meenemen in hun spirituele ontwikkeling is best een klus. Gelukkig hebben we daar al jaren veel ervaring in. Tijdens een deel van de kerkdienst is er kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Deze wordt gehouden op de eerste etage van het Spieghelhuis naast de kerkzaal. Tijdens de kindernevendienst lezen we bijbelverhalen, praten daar samen over en is er tijd voor creativiteit. De kindernevendiensten worden geleid door een groep enthousiaste ouders. Voor kinderen jonger dan 4 jaar is er crèche en voor oudere kinderen basiscatechese of Chill Squad.

Met feestdagen doet de kindernevendienst iets bijzonders, bijvoorbeeld met Pasen en Kerst of als er gedoopt wordt. Met Palmpasen maken we samen met kinderen uit de buurt palmpasenstokken en houden we een optocht in de kerk met de palmpasenstokken. Elk jaar is er op kerstavond om 19.00 uur een kinderkerstfeest.

Eens per twee weken is er tijdens de kerkdienst basiscatechese voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Zij hebben hiervoor een eigen Bijbel en praten onder leiding van een ouder over de gelezen verhalen.

Chill Squad

(12 jaar en ouder)

Chill Squad is een activiteit voor en door jongeren vanaf de eerste klas middelbare school. Ongeveer eenmaal per maand op zondag komen zij bij elkaar tijdens de kerkdienst in de speciaal voor hen ingerichte ‘chill’-ruimte op de eerste verdieping van het Spieghelhuis. Ook buiten de zondagen om worden er uiteenlopende activiteiten voor de jongeren georganiseerd.