Over ons

Wij, de mensen van de Spieghelkerk

De mensen van de Spieghelkerk vormen een warme, hechte en actieve gemeenschap. We zijn open, gastvrij en betrokken.

Al bijna 100 jaar komen we samen in ons prachtige kerkgebouw, een rijksmonument in het hart van de wijk ‘t Spiegel. We ontmoeten elkaar wekelijks bij de kerkdienst maar ook bij belangrijke gebeurtenissen als doop, belijdenis, huwelijk en uitvaart. Bovendien genieten we er samen van eten, muziek, persoonlijk gesprek en theater.

We vormen een levendige kerk, waar iedereen een steentje aan bijdraagt. Er is ruimte voor vernieuwing, zonder het verleden af te schrijven. We voelen ons betrokken bij elkaar, bij de buurt en bij iedereen die dichtbij of ver weg hulp of aandacht nodig heeft.

Foto: Harm Klinkenberg

Foto: Harm Klinkenberg

De Spieghelkerk gelooft

De Spieghelkerk is een prachtig gebouw, maar meer nog een plek waar het een komen en gaan is van mensen, ieder met hun eigen verhaal.

Hier kun je je verhaal doen en op verhaal komen. En je kunt er naar verhalen luisteren. De Spieghelkerk put daarbij uit de rijke bron van de christelijke traditie. Die bron is de Bijbel en het doorgaande verhaal van God met mensen. Wij geloven – met vallen en opstaan – dat God geschiedenis maakt met mensen, tot op de dag van vandaag.

“Geloven heeft voor mij met name met twee woorden te maken: vertrouwd, vertrouwen"

Dominee/predikant

Mijn naam is Riegonda Kaai. Ik ben getrouwd met Maarten van Welie, en samen hebben we vier kinderen: Sette, Faas, Kee en Lasse.

Opgegroeid in Rhenen, naar de middelbare school gegaan in Doorn en na een tussenjaar in Ghana en Engeland, ben ik rechten en theologie gaan studeren in Leiden.
Vervolgens ben ik op 14 febr. 2010 predikant geworden in de Protestantse Gemeente Warmond.
Sinds 16 september 2018 ben ik als predikant verbonden aan de Spieghelkerk.

Werken voor de kerk is veelzijdig en inspirerend. Geen dag is hetzelfde.
De ene dag mag je met iemand meelopen op zijn of haar levenspad. Even, soms heel even. Luisteren; de ander werkelijk horen. Geen adviezen, oplossingen of bijbelteksten aandragen, maar samen met de ander ‘het uithouden’ terwijl gevoelens van machteloosheid opkomen.
De volgende dag lees en herlees je een eeuwenoude bijbeltekst, die je opnieuw positief verrast en inspireert zodat je je weer verbaast dat het imago van de kerk nog altijd zo negatief en suf is.
Weer een volgende dag bereid je een begrafenis voor van iemand die lang in een psychiatrische instelling heeft gezeten en kom je tot ontdekking dat je in het gelaat van deze man, die volgens de samenleving ‘gek was’ toch echt een glimp van God hebt gezien.

De kerk is voor mij een plek waar nagedacht en gefilosofeerd wordt over levensvragen: wie wil ik zijn in mijn leven? Wat is een goede samenleving eigenlijk? Welke diepere handvatten en wijsheden in het leven wil ik mijn kinderen meegeven? Hoe kan ik als mens bevrijd worden van datgene wat mij keer op keer in de greep houdt? De kerk is een plaats van stilte, van inkeer, van bezinning. Een plek van gebed, van muziek, van zang…

Mocht u eens willen spreken over wat de kerk voor u zou kunnen betekenen, of over een andere gedachte die u sterk bezighoudt, voelt u vrij om mij te mailen.

Ingezamelde fietsen voor het Kinderfonds Almere.

Diaconie

Het woord diaconie is wat ouderwets, maar kort gezegd omvat het het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk.

De diakenen van de Spieghelkerk houden zich op tal van terreinen bezig met hulp in de buurt en daarbuiten. Dat doen ze op een praktische manier: door hulp te bieden aan mensen die financieel in de knel zitten, door het SchuldHulpMaatjes-project, door steun te bieden aan vluchtelingen en projecten in de derde wereld.

Een project dat de Spieghelkerk al lange tijd steunt is het Kinderfonds Almere. Dat fonds geeft aan kinderen die buiten bestaande regelingen vallen een steuntje in de rug door het financieren van een abonnement op een sportclub of zwemlessen, of door het regelen van een fiets voor het dagelijkse ritje naar school.

Wilt u de diaconie financieel steunen, kijk op de contactpagina waar u de financiële gegevens vindt. Voor vragen over een andere manier van steunen van de diaconie, neem contact op via deze link.

“Geloven heeft voor mij met name met twee woorden te maken: vertrouwd, vertrouwen”

“Het is je thuis voelen bij mensen, die interesse tonen in andere mensen en leven of proberen te leven met de verhalen uit de Bijbel”

“Een uur rust, absorberen, zingen en samenzijn, een goed uur op zondagmorgen”

“Mijn geloven is met de tijd veranderd in hopen. En hopen? Voor mij is hopen bidden, dat geloven waarheid wordt”

“In mijn geloof maakten zekerheden langzaam plaats voor het vertrouwen in de Liefde van de Heer”