Afscheid van kinderkerk met speciale jeugddienst

By 11 juli 2019Nieuwsbericht

Op zondag 7 juli was het zo ver: zes groep-achters, Ard, Joris, Auke, Fien, Victor en Koen, zwaaiden af van kinderkerk richting Chill Church. Ze deden dat met een zelf georganiseerde Jeugddienst. De jongeren bereidden deze bijzondere dienst zelf voor onder leiding van ds. Riegonda. Het meest populaire onderdeel van de dienst bleek toch wel de preek: daar moest om geloot worden. Het werden Auke en Joris, die de gemeente vanaf de kansel haarfijn uitlegden hoe het verhaal van David en Bathseba anno nu geïnterpreteerd moest worden. Koen en Ard verzorgden het Kyrië-gebed op geheel eigentijdse wijze en Fien las de schriftlezing. Ook bereidde Fien het dankgebed voor en schreef ze de voorbeden. De andere voorbeden werden geschreven en uitgesproken door Victor. Hij eindigde de bede met een mooi gedicht.

Omdat de meesten al een jaar actief en dus bekend zijn bij Chill Church, kregen ze van jeugdouderling Ellen een typerende karakteromschrijving en bijpassende Bijbeltekst mee. ‘Voor het Evangelie schaam ik mij niet’ voor de authentieke Fien, Timoteüs’ ‘God heeft ons een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid’ voor de bedachtzaam enthousiaste Koen en Psalm 103, vers 4B voor Victor: ‘De Heer kroont u met trouw en liefde’.

Ook kinderkerkleiders Neeltje, Tinkie en Barbara namen afscheid na jaren actief te zijn geweest voor deze groep kinderen, dan wel de link met naastgelegen Brandsma-basisschool intensief handen en voeten te hebben gegeven. Hun schaterlach, warme kinderkerst-vieringen en sterke onderlinge band werden weer even gememoreerd, eindigend in een door Janny Sollman herschreven lied. Kortom: het was mede dankzij de inspanningen van alle tieners en op de achtergrond coachende dominee meer dan bijzonder, jeugdig en geestelijk oneindig inspirerend!

Tekst en foto’s zijn van Ellen Danhof.

Inge

Author Inge

More posts by Inge

Leave a Reply