Contact

Adres

Nieuwe ’s-Gravelandseweg 34
1405 HM Bussum

Routebeschrijving

Dominee/predikant

Riegonda van Welie-Kaai
dinsdag tot en met vrijdag
e-mail predikant Spieghelkerk
voor spoed 06 – 42 13 07 47

Voorzitter kerkenraad

Paul Goedvolk
e-mail voorzitter Spieghelkerk

Scriba/secretaris kerkenraad

Janny Flikweert
e-mail scriba Spieghelkerk

Verhuur

Voor informatie en reserveringen:
e-mail verhuur

Diaconie

Jaap Post (secretaris)
e-mail diaconie Spieghelkerk

Administratie

Voor adreswijzigingen, collectebonnen, het opvragen van de jaarrekening, inschrijving of uitschrijving uit de kerkelijke gemeente.

Wilhelminaplantsoen 14, 1404 JB Bussum

035 – 691 88 52

maandag t/m donderdag van 10.00-12.30 uur

e-mail Kerkelijk bureau

Financiële gegevens

Bankrekening Spieghelkerk

NL25 INGB00 00 55 68 35 ten name van Wijkkas West Protestantse Gemeente Bussum
Ter ondersteuning van de activiteiten van de wijkgemeente en de instandhouding van de Spieghelkerk.

Voor meer informatie: wijkkas Spieghelkerk

Bankrekening diaconie

NL07 INGB00 00 50 55 55 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Bussum
Ter ondersteuning van het diaconale werk van de protestantse kerk in Bussum.

ANBI

De Spieghelkerk is een van de kerken van de Protestantse Gemeente Bussum. De Protestantse Gemeente Bussum is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan de Spieghelkerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de ANBI-gegevens klik hier.

Communicatie

Webredactie

Voor opmerkingen, vragen of aanvullingen voor de website:
e-mail Webredactie Spieghelkerk

Voor vragen of aanvullingen voor de agenda:
e-mail Agenda Spieghelkerk

Kerkblad

Bussum Onderweg is het maandelijks verschijnend blad met kerkelijk nieuws van de Protestantse Gemeente Bussum, waar de Spieghelkerk deel van uitmaakt. Het blad wordt in principe digitaal verspreid. Aanmelding kan via deze link. Wie Bussum Onderweg liever per post ontvangt, klik dan hier. Voor Bussum Onderweg wordt geen abonnementsgeld geïnd, maar wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd bij toezending per post.

Nieuwsbrief Spieghelingen

Redactie: per e-mail Spieghelingen

Wekelijks brengen we een nieuwsbrief uit onder de naam Spieghelingen met informatie over de zondagse kerkdienst en andere activiteiten in die week. Spieghelingen wordt per e-mail verspreid. Wilt u Spieghelingen ontvangen, geeft u zich dan hier op. Kopij voor Spieghelingen kan worden aangeleverd via de scriba, zodat het tijdig bij de redactie komt.