Doopdienst 24 maart

By | Nieuwsbericht | No Comments

Een bijzondere dienst in de Spieghelkerk m.m.v. Spieghelcombo: ds. Riegonda van Welie – Kaai mocht de heilige doop bedienen aan een jonge dopeling. De gemeente heeft beloofd de dopeling te helpen groeien in het geloof en hem te helpen Christus na te volgen.

‘Doe waarvan je hart sneller gaat kloppen’

By | Nieuwsbericht | No Comments

Twaalf tieners van Chill Church hingen op zondag 3 maart aan de lippen van oudste gemeentelid Jaap Schakel (die over drie weken 96 jaar wordt). Hij maakte bewust de oorlog mee. Zijn levensles aan de jongeren luidt: “Doe waarvan je hart sneller gaat kloppen en stop met waar je niet gelukkig van wordt”.

Aansluitend kwam oud-predikant Cor Flobbe de tieners warm maken voor een bijzondere dienst in de Paasnacht. Alle Bussumse jongeren zijn hier welkom. Van 22.00 tot 6.30 uur vindt een slaap/waaknacht plaats rond het Paasverhaal, voor en door jongeren. Nadere informatie hierover zal nog volgen.

Geslaagde Eet-In

By | Nieuwsbericht | No Comments

Vanavond was er een zeer geslaagde Eet-In. Er kwamen maar liefst 45 mensen eten. Op het menu stonden de specialiteiten van de kooksters. Die hadden heerlijk gekookt. Complimenten voor de kooksters!

MIddelBAren spreken over ‘de zin van het leven’

By | Nieuwsbericht | No Comments
Op donderdag 7 februari kwam de groep MIddelBAren (MIBA) weer bij elkaar om te spreken over ‘De zin van het leven’. Handvat voor dit item waren de interviews in de Volkskrant van Fokke Obbema met diverse mensen uit de samenleving, zoals o.a. Kim Kötter, Claartje Cruijff en Willemijn Dicke. Van de laatste werd het interview gelezen en besproken.
De foto is van Henk Haafkens.

Kerkenraad buigt zich over nieuw beleidsplan

By | Nieuwsbericht | No Comments

Op zaterdag 2 februari heeft de kerkenraad zich gebogen over de thema’s en actiepunten die het nieuwe beleidsplan van de Spieghelkerk moeten vormen. Aan het eind van de dag werd teruggekeken op goede gesprekken en constructieve ideeën. U zult op afzienbare termijn kennis kunnen nemen van de resultaten.

ds. Rineke van Ginkel vertelt over haar werk in Zuid-Afrika

By | Nieuwsbericht | No Comments

Het is alweer twee jaar geleden dat ds. Rineke van Ginkel door Kerk in Actie is uitgezonden naar Zuid-Afrika. Inmiddels is bekend dat haar werkzaamheden daar zijn verlengd en dat ze in ieder geval voor nog een jaar in Zuid-Afrika blijven (en wellicht nog langer).

Op zondag 27 januari waren Rineke en haar man Patrick tijdens hun verlof in Nederland op bezoek in de Spieghelkerk. In de kindernevendienst hebben Patrick en Rineke van alles verteld aan de kinderen over het leven in Zuid-Afrika. Zo eten ze daar bijvoorbeeld graag brood met soep, maar ook smileys. Mocht u nieuwsgierig zijn, de kinderen uit de Spieghelkerk kunnen u meer vertellen over deze ‘lekkernij’!

Na afloop van de kerkdienst was een kopje koffie en een gezamenlijke lunch voor de gemeenteleden die geïnteresseerd waren om verder te praten. Rineke vertelde dat haar werkzaamheden bij het Beyers Naude Centrum wel wat gaan veranderen. Zo is er vooral meer behoefte aan ondersteuning van de verschillende kerken om met de expertise van Rineke gezamenlijk te verdiepen in het contextueel bijbel lezen. Met die methode wordt een probleem dat speelt in die specifieke kerkgemeenschap naast een Bijbelgedeelte gelegd en aan de hand daarvan wordt gekeken wat de kerkgemeenschap daarin kan bijdragen. Verschillende issues die spelen zijn het eigendomsrecht van land en de thematiek van geweld in bendes.

Ook Patrick heeft verteld over een vrijwilligersklus waar hij bij betrokken is geraakt. Als voetbalcoach kan hij assisteren bij een lokale naschoolse opvang die kinderen van de straat houdt. Ze zorgen voor dagbesteding, huiswerkbegeleiding, psychische ondersteuning en daarmee voor zoveel meer.

Het was inspirerend om zowel Patrick als Rineke met veel enthousiasme te horen vertellen en plannen maken voor het komende jaar/komende jaren. Hun verblijf daar heeft hen veranderd. Aan de ene kant bewuster gemaakt van wat de Nederlandse identiteit voor hen betekent. Maar ook dat een langer verblijf in een ander land je zoveel meer inzicht kan geven. Zo krijg je in Nederland via de media vaak maar een eenzijdige kant te zien van alles wat in andere landen speelt. Wanneer je je onderdompelt in zo’n andere cultuur maakt dat je zoveel meer open-minded. Want ondanks dat Zuid-Afrika een land is met enorm complexe issues heeft het verblijf daar hen juist ook verrijkt. In het beeld en besef van wie God is, maar ook in begrip voor de Afrikaanse cultuur dat de tijd die je stopt in de relatie met elkaar zoveel meer gewaardeerd wordt.

We waarderen het daarom des te meer dat wij op deze zondag zo een paar uur met elkaar konden optrekken!

Tekst en foto’s: Jaap van der Boor

Over Afrikaanse kerken

By | Nieuwsbericht | No Comments

Ds. Rineke van Ginkel was op verlof uit Zuid-Afrika in de Spieghelkerk. Ze vertelde met ds. Riegonda van Welie aan de kinderen over Afrikaanse kerken, die er anders uit zien. Maar ook dat het er anders aan toe gaat en dat er veel gedanst wordt. Ds. Riegonda deed dat zelfs even voor …

Spieghelkerk op Twitter

By | Nieuwsbericht | No Comments

De Spieghelkerk is niet alleen via de website, maar ook via Instagram te volgen. Sinds deze week is de Spieghelkerk ook actief op Twitter. U kunt eenvoudig op het Twitter-logo klikken bovenaan deze pagina. Zit u op Twitter, volg dan de Spieghelkerk!