Eet-in en Kinderen in Nood

By | Nieuwsbericht | No Comments

Na de zomervakantie is de Eet-in begonnen aan een nieuw seizoen met vakantie-specialiteiten op het menu. Nijs Brouwer kwam vertellen over de organisatie Kinderen in Nood; de Eet-In heeft € 500 overgemaakt aan dit goede doel.

Iedereen was er op startzondag

By | Nieuwsbericht | No Comments

Van scootmobiel tot bakfiets: op startzondag was iedereen weer present. Voorafgaand aan de dienst kregen we koffie met petit-fours. In de feestelijke dienst, met het Spieghelcombo, namen we afscheid van twee ouderlingen en verschillende vrijwilligers, maar werd ook een ouderling bevestigd en werden de vrijwilligers genoemd die een nieuwe functie hebben aanvaard (collectanten, lectoren, bezoekerscommissie). De jeugd van Chill Church kwam na de dienst nog met goede ideeën voor startzondag 2020. Die werden met veel genoegen in ontvangst genomen.

Geslaagde lunches

By | Nieuwsbericht | No Comments

Op de zondagen 21 en 28 juli waren er door de zomervakantie in de Spieghelkerk geen diensten. Gemeenteleden konden aansluiten bij de diensten in de Verlosserkerk. Voor diegenen die de vertrouwde gang naar de Spieghelkerk misten was er vervolgens de mogelijkheid om te lunchen in het Spieghelhuis, waar heerlijke gerechten werden geserveerd. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

Afscheid van kinderkerk met speciale jeugddienst

By | Nieuwsbericht | No Comments

Op zondag 7 juli was het zo ver: zes groep-achters, Ard, Joris, Auke, Fien, Victor en Koen, zwaaiden af van kinderkerk richting Chill Church. Ze deden dat met een zelf georganiseerde Jeugddienst. De jongeren bereidden deze bijzondere dienst zelf voor onder leiding van ds. Riegonda. Het meest populaire onderdeel van de dienst bleek toch wel de preek: daar moest om geloot worden. Het werden Auke en Joris, die de gemeente vanaf de kansel haarfijn uitlegden hoe het verhaal van David en Bathseba anno nu geïnterpreteerd moest worden. Koen en Ard verzorgden het Kyrië-gebed op geheel eigentijdse wijze en Fien las de schriftlezing. Ook bereidde Fien het dankgebed voor en schreef ze de voorbeden. De andere voorbeden werden geschreven en uitgesproken door Victor. Hij eindigde de bede met een mooi gedicht.

Omdat de meesten al een jaar actief en dus bekend zijn bij Chill Church, kregen ze van jeugdouderling Ellen een typerende karakteromschrijving en bijpassende Bijbeltekst mee. ‘Voor het Evangelie schaam ik mij niet’ voor de authentieke Fien, Timoteüs’ ‘God heeft ons een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid’ voor de bedachtzaam enthousiaste Koen en Psalm 103, vers 4B voor Victor: ‘De Heer kroont u met trouw en liefde’.

Ook kinderkerkleiders Neeltje, Tinkie en Barbara namen afscheid na jaren actief te zijn geweest voor deze groep kinderen, dan wel de link met naastgelegen Brandsma-basisschool intensief handen en voeten te hebben gegeven. Hun schaterlach, warme kinderkerst-vieringen en sterke onderlinge band werden weer even gememoreerd, eindigend in een door Janny Sollman herschreven lied. Kortom: het was mede dankzij de inspanningen van alle tieners en op de achtergrond coachende dominee meer dan bijzonder, jeugdig en geestelijk oneindig inspirerend!

Tekst en foto’s zijn van Ellen Danhof.

Met de tieners naar het klooster

By | Nieuwsbericht | No Comments

Op een mooie zondagochtend in juni zijn we met 9 van onze tieners op de fiets gestapt richting klooster Casella in Hilversum. En dat was een bijzondere ervaring. Zuster Marie Madeleine groette ons hartelijk bij de ingang. Nadat we eerst in de tuin het stilte-labyrint hadden gelopen, begon de viering in de kapel. We zaten in een kring; drie zusters, enkele gasten en onze groep. Ieder van onze groep mocht een onderdeel doen in de viering, die over ‘reizen’ ging, Er was geen orgel, maar de jongste zuster zong de liederen voor. Hand in hand hebben we het Onze Vader gebeden. Daarna werden we uitgenodigd voor koffie en thee met een koekje op het buitenterras van het klooster. Daar vertelden de zusters over het kloosterleven en dat ze vooral jonge gasten ontvangen die al vaak belangrijke keuzes moeten maken. We werden ook rondgeleid in het gastenverblijf – een mooie opgeknapte oude boerderij. De vroegere hooiberg was nu het stiltecentrum. Daar hebben onze tieners veel vragen aan de jongste zuster gesteld, vooral over haar keus om in het klooster te leven. Daarvan hebben we veel geleerd en met een mooie ervaring rijker zijn we weer teruggefietst naar Bussum.

Schoonmaak!

By | Nieuwsbericht | No Comments
Wel warm, op zaterdag 29 juni met 30 graden, maar toch zijn er om tien uur een aantal (op drie na allemaal 70+-ers!) mensen bij de kerk om zich op dakgoten en daken te storten. Ook moet er een stapel dakpannen naar de ‘kelder’ onder het liturgisch centrum gesleept. Tegelijk krijgt de keuken een grote schoonmaakbeurt. Hulde aan al die werkers, die goedgehumeurd aan de slag gingen.

Met Sawedah naar de Schoorlse Duinen

By | Nieuwsbericht | No Comments

Op dinsdag 11 juni was het jaarlijkse uitje voor de ouderen van de Spieghelkerk. Voor vertrek kregen de deelnemers koffie met een heerlijke petitfour. De bus bracht de deelnemers via een mooie route naar  Struin, het strandpaviljoen in Camperduin, alwaar van een lunch werd genoten.Na de lunch voerde de Zonnetrein de groep door het breedste en hoogste duingebied van ons land: de Schoorlse duinen.

MIBA’s rondgeleid door het Spiegel

By | Nieuwsbericht | No Comments

Op 13 juni was de afsluitende avond van de groep ‘middelbaren’ uit de Spieghelkerk. Deze avond werden ze rondgeleid door het Spiegel onder begeleiding van Klaas van Oosterom, die naast lid van de kerk ook actief is in de Historische Kring Bussum. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Nieuw jongerenproject Kerk Open enthousiast van start

By | Nieuwsbericht | No Comments

Op woensdag 29 mei startte in de Spieghelkerk het project Kerk Open. Elke woensdag van 14.00-16.00 uur worden de deuren van onze kerk geopend voor geïnteresseerde leerlingen van het naastgelegen Willem de Zwijger College: voor leerlingen die gewoon de kerk eens van binnen willen zien, graag een gesprek over geloof willen voeren of gewoon hun verhaal kwijt willen. Dominees Riegonda van Welie en Cor Flobbe draaien mee in het rooster, maar ook jeugdouderling Ellen Danhof, Hester Goedvolk en andere actieve gemeenteleden wisselen elkaar wekelijks af.

Als gemeente zetten we ons graag in voor jongeren die in de ratrace van het leven veel
moeten, vaak haast hebben en dagelijks met volle inzet tegemoet proberen te komen aan
hoge verwachtingen vanuit hun omgeving. Dominee Riegonda: “En hier hoeven zij nu eens
helemaal niets. In de kerk kan je tot rust komen en je afvragen wie je zelf nu eigenlijk bent.
En: welke plaats je inneemt en in wíl nemen in deze wereld. De kerk wil graag dat jongeren worden wie zij zijn. Geloof kan daarbij een handvat zijn. Geloof betekent letterlijk vanuit het Grieks vertrouwen. Geloof gaat niet primair over, zoals de jongeren wel dachten, hel en hemel, of over evolutie of schepping. Nee, geloof gaat in eerste instantie over: erop vertrouwen dat de dragende grond onder onze voeten niet het blinde noodlot is maar een God, die omziet: een werkelijkheid in onze werkelijkheid, die liefheeft, die er is, die kracht schenkt.

Tijdens de eerste Kerk Open bezochten tien leerlingen de Spieghelkerk, waarvan enkelen ook een kaarsje brandden voor een overleden dierbare. Dat gebeurt vaak in een buitenlandse kathedraal, dus waarom ook niet in de kerk naast de school? Godsdienstleraar  en dominee Samueal Ferdinandusse, die bevestigt dat jongeren hechten aan symbolen, ook religieuze, was er ook. Hij (be)leeft zijn geloof op een voor jongeren zo enthousiasmerende manier dat dit de nieuwsgierigheid naar God en geloof bij veel Willem-leerlingen prikkelt. Hoewel de drempel van een kerk in de praktijk best hoog blijkt, lopen ze met Ferdinandusse maar wat graag mee naar binnen: “Met theorie over geloof moet je in deze buurt echt bij de basis beginnen, veel leerlingen hebben het niet van huis uit meegekregen. Des te beter dat we via dit project aan kruisbestuiving kunnen doen. Graag hoor ik bijvoorbeeld van Riegonda hoe wij onze lessen zo actueel mogelijk kunnen maken op een manier waarbij ook echt kennis over geloof, Bijbel en daarmee samenhangende cultuur wordt overgedragen.”

Naast de wekelijkse Kerk Open-sessies wordt binnenkort ook een datum geprikt voor een gezamenlijke Jeugddienst waarin dominees Van Welie en Ferdinandusse een rol zullen spelen. En uiteraard de jongeren van kerk en school zelf: zij zullen namelijk de inhoud van deze dienst met elkaar gaan invullen, Agenda Open dus….