Monthly Archives

april 2020

Voor u bidden?

By | Nieuwsbericht

Kunnen wij voor u bidden in deze onzekere tijd?

Soms is het fijn als er mensen zijn die voor je willen bidden. Zeker nu. Wij leggen graag uw zorgen, uw nood of verlangen aan God voor in ons persoonlijk gebed of in ons gebed tijdens de online-dienst op zondagochtend.

“Bidden is jezelf openstellen voor God in de dingen die jou het meest raken.”

U kunt uw gebedsverzoek sturen aan de scriba van de Protestantse Gemeente Bussum via mail (scriba.akpgbussum@gmail.com) of via de button op de homepagina (klik hier voor een gebedsverzoek). De scriba zal uw verzoek doorgeven aan de dienstdoende predikant.

We gaan vertrouwelijk en integer met uw verzoek om. We noemen geen namen tijdens de online-diensten. Uw mailladres gebruiken we alleen om te bevestigen dat we uw gebedsverzoek hebben ontvangen. Wij delen uw gegevens nooit met een andere partij.

Wilt u uw gebedsverzoek uiterlijk op vrijdag indienen voor de dienst op zondag?

Het gebedsverzoek is een missionair initiatief van de Protestantse Gemeente Bussum. Een gebedsverzoek kan ook worden ingediend via de website www.kerkencorona.nl en via deze website.