De kinderen die zaterdagmiddag palmpasenstokken hadden gemaakt, mochten deze op Palmzondag 14 april in een optocht door de kerk aan iedereen laten zien. De kleintjes gingen voorop, gevolgd door de dominee en de kerkenraad. Samen zongen we het bekende liedje Palm Palm Pasen, ei koerei.
Over ene zondag hebben wij een ei. Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een
Paasei.