ds. Rineke van Ginkel vertelt over haar werk in Zuid-Afrika

By 27 januari 2019Nieuwsbericht

Het is alweer twee jaar geleden dat ds. Rineke van Ginkel door Kerk in Actie is uitgezonden naar Zuid-Afrika. Inmiddels is bekend dat haar werkzaamheden daar zijn verlengd en dat ze in ieder geval voor nog een jaar in Zuid-Afrika blijven (en wellicht nog langer).

Op zondag 27 januari waren Rineke en haar man Patrick tijdens hun verlof in Nederland op bezoek in de Spieghelkerk. In de kindernevendienst hebben Patrick en Rineke van alles verteld aan de kinderen over het leven in Zuid-Afrika. Zo eten ze daar bijvoorbeeld graag brood met soep, maar ook smileys. Mocht u nieuwsgierig zijn, de kinderen uit de Spieghelkerk kunnen u meer vertellen over deze ‘lekkernij’!

Na afloop van de kerkdienst was een kopje koffie en een gezamenlijke lunch voor de gemeenteleden die geïnteresseerd waren om verder te praten. Rineke vertelde dat haar werkzaamheden bij het Beyers Naude Centrum wel wat gaan veranderen. Zo is er vooral meer behoefte aan ondersteuning van de verschillende kerken om met de expertise van Rineke gezamenlijk te verdiepen in het contextueel bijbel lezen. Met die methode wordt een probleem dat speelt in die specifieke kerkgemeenschap naast een Bijbelgedeelte gelegd en aan de hand daarvan wordt gekeken wat de kerkgemeenschap daarin kan bijdragen. Verschillende issues die spelen zijn het eigendomsrecht van land en de thematiek van geweld in bendes.

Ook Patrick heeft verteld over een vrijwilligersklus waar hij bij betrokken is geraakt. Als voetbalcoach kan hij assisteren bij een lokale naschoolse opvang die kinderen van de straat houdt. Ze zorgen voor dagbesteding, huiswerkbegeleiding, psychische ondersteuning en daarmee voor zoveel meer.

Het was inspirerend om zowel Patrick als Rineke met veel enthousiasme te horen vertellen en plannen maken voor het komende jaar/komende jaren. Hun verblijf daar heeft hen veranderd. Aan de ene kant bewuster gemaakt van wat de Nederlandse identiteit voor hen betekent. Maar ook dat een langer verblijf in een ander land je zoveel meer inzicht kan geven. Zo krijg je in Nederland via de media vaak maar een eenzijdige kant te zien van alles wat in andere landen speelt. Wanneer je je onderdompelt in zo’n andere cultuur maakt dat je zoveel meer open-minded. Want ondanks dat Zuid-Afrika een land is met enorm complexe issues heeft het verblijf daar hen juist ook verrijkt. In het beeld en besef van wie God is, maar ook in begrip voor de Afrikaanse cultuur dat de tijd die je stopt in de relatie met elkaar zoveel meer gewaardeerd wordt.

We waarderen het daarom des te meer dat wij op deze zondag zo een paar uur met elkaar konden optrekken!

Tekst en foto’s: Jaap van der Boor

Inge

Author Inge

More posts by Inge

Leave a Reply