SpieghelKIDS

Verhaal voor de kinderen

Nehemia, deel 3

Het kan dus ook anders ...

Het leven in Jeruzalem is geen pretje. Het is zwaar. En de Joodse mensen die er wonen, hebben onderling veel ruzie. Dat komt omdat er een tweedeling, een scheuring is ontstaan.

Aan de ene kant zijn daar de Joden die erg rijk zijn, en meer dan genoeg eten zoals wijn, olijfolie, en graan hebben doordat zij veel akkers en wijngaarden bezitten en daarop veel eten kunnen verbouwen. Deze rijke mensen hebben zelfs nog geld over. En dat geld lenen ze aan de arme mensen uit tegen een heel hoge rente (extra vergoeding). En als die rente niet betaald wordt, dan eisen ze een gedeelte van de akker, of wijngaard, of grond van iemand op. Wanneer dat laatste gebeurt, dan komt de persoon steeds dieper in de schulden te zitten, want dan heeft hij of zij ook steeds minder grond waarop hij of zij voedsel kan verbouwen/laten groeien om zelf van te leven.

Aan de andere kant zijn daar de Joden die erg arm zijn. Ze hebben nauwelijks te eten. Veel vrouwen zitten in deze groep. Vrouwen met kinderen die door hun man in de steek gelaten zijn. Als zij graan willen kopen, moeten ze eerst aan geld komen. En dus gaat deze groep arme mensen geld lenen, zodat ze eten kunnen kopen. Maar wanneer zij die lening niet snel genoeg kunnen terugbetalen, dan wordt het weinige dat ze nog hebben in beslag genomen omdat de geld-uitlener zijn geld niet terugkreeg.

En Nehemia ziet wat er gebeurt: de rijken worden steeds rijker. De armen worden steeds armer. En de arme groep mensen gaat naar Nehemia toe en zegt: “moet u kijken hoe wij behandeld worden, zo kunnen wij toch niet leven? Wij zijn toch ook gewoon mens, en als mens verdien je toch gewoon om een mens-waardig bestaan te leiden, dat betekent dat je kunt eten wanneer je honger hebt? Je hoeft als mens toch niet honger te leiden? Waarom laten anderen dat toe? Wij zijn toch niet minder waard dan zij, de rijken? Zij zien toch dat wij nauwelijks eten kunnen kopen, zij zien toch dat wij het moeilijk hebben? Waarom doen ze niets?”

Nehemia hoort hen aan. En hij wordt heel erg boos.

Hij roept iedereen bij elkaar. En hij zegt: “we gaan toch niet veel te hoge rentes eisen van elkaar voor een lening, als iemand toch al nauwelijks eten kan kopen? Wat is dat voor idioot gedrag? Ik ben het helemaal zat. Geef iedereen vandaag nog zijn akkers, wijngaarden, zijn olijfbomen en zijn huis terug. Geef ook de rente terug, het graan, de wijn en de olijfolie. We beginnen helemaal opnieuw.”

Iedere familie heeft dan weer zelf een stuk grond, een akker en een wijngaard, En daarmee moeten ze hun leven weer opnieuw gaan opbouwen.En alle bestuurders beloven dat mensen hun akkers, gronden en wijngaarden terugkrijgen.

Nehemia schudt de zakken van zijn jas leeg. Hij zegt: “als iemand zich niet aan deze afspraak houdt, zal ik ervoor zorgen dat diegene straks net zo weinig geld heeft als nu in mijn jaszakken zit…”

Omdat Nehemia het herstel van de stad Jeruzalem zo goed begeleidt, maakt de Perzische koning Artaxerxes Nehemia tot bestuurder van het gebied Juda. En Nehemia wil niet op iemands zak teren. Hij betaalt zijn eigen onkosten. Dat is nieuw voor de mensen. Mensen die eerder de stad hadden bestuurd, vroegen juist van de mensen veel belasting voor hun eigen onkosten.

En de mensen moesten niet alleen voedsel en wijn geven aan de bestuurders, maar zelfs ook het gigantische bedrag van 40 zilverstukken per persoon! De bevolking werd uitgebuit door de eigen bestuurders omdat zij in luxe wilden leven. Nehemia doorbreekt dit. Hij zegt: “Ik wil dit niet doen. Als je eerbied hebt voor God, dan doe je dat niet. Dat staat met elkaar in verband, je kunt het ene niet los van het andere zien.” En ook van de andere mensen die voor Nehemia werken, heeft niemand van een ander een stuk grond afgepakt. Ook betaalt Nehemia zelf voor alle andere 150 leiders uit Juda hun eten en ook voor de gasten die komen van verre. Want, zo zegt Nehemia: “het volk heeft het al moeilijk en zwaar genoeg, ik wil hen niet nog meer belasten”.

De muren, poorten en huizen van de Joodse mensen worden meer en meer hersteld en gerestaureerd. En bestuurders Sanballat, Tobia en Arabier Gesem zien het gebeuren. En ze balen. “Het gaat te goed”, zeggen ze tegen elkaar. En ze sturen iemand die tegen Nehemia zegt: “Sanballat, Tobia en Gesem willen heel graag dat je naar hen toekomt, ze willen jou alleen spreken.” Maar Nehemia doorziet hun gemene plannen: ze willen namelijk Nehemia wat aandoen. Daarom stuurt Nehemia de volgende boodschap naar hen: “Ik kan niet komen, ik heb hier teveel werk te doen.”

Maar vier keer opnieuw vragen ze aan Nehemia of hij wil komen. Maar hij geeft steeds hetzelfde antwoord.

En voor de vijfde keer komt er iemand naar Nehemia toe, nu met een brief. De brief is niet dichtgemaakt, iedereen kan hem zo lezen.

In de brief staat: “Wij hebben gehoord dat u in opstand zal komen tegen koning Artaxerxes, want u wilt zelf koning worden! U heeft dat al door de profeten overal in Jeruzalem bekend gemaakt. U wilt koning worden. Maar als koning Artaxerxes daarachter komt, zal hij u gevangennemen. Komt u naar ons toe, dan gaan we overleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen!”

Nehemia stuurt meteen een antwoord terug: “Wat u zegt, is niet waar. U hebt alles zelf verzonnen. Het is één grote leugen”. Ze proberen Nehemia bang te maken, maar het lukt niet. Het werk gaat door. Ondanks alle tegenwerking houden ze vol.

 

(dit verhaal is een her-vertelling van Nehemia 5, 6 en 7 uit de Bijbel in Gewone Taal)

Tekeningen: Claire de Groot

Gespreksvragen

Wat is een bestuurder? 

Waarom wordt Nehemia in het begin van dit verhaal kwaad? 

Kan je je voorstellen dat hij kwaad wordt, of vind je het overdreven?

Wat voor een plan stelt Nehemia voor om dit te veranderen?

Waarom schudt Nehemia zijn zakken leeg?

Waarin verschilt Nehemia met zijn voorgangers op het gebied van zijn onkosten, de kosten die hij uitgeeft voor zijn eigen eten en drinken, en het eten en drinken van de andere bestuurders van de regio? Wat vind je daarvan?

Wat staat er in de brief die aan Nehemia wordt gegeven? Wat vind je van deze brief? 

Wat er in de tijd van Nehemia gebeurt, gebeurt dat nog steeds? Blader met je papa, mama, opa of oma een aantal kranten door, of zoek op google, en zoek eenzelfde soort verhaal op als dit verhaal over Nehemia, over te hoge rentes vragen, over te hoge onkostenvergoedingen voor de bestuurders zelf, over een zeer grote tweedeling in een land tussen arm en rijk. Kan je iets vinden?

Nehemia is een andere bestuurder dan zijn voorgangers. Hij doet de dingen echt anders. Hij probeert de regio Juda te besturen zoals hij denkt dat God dat van hem vraagt.