Activiteiten

Kerkdienst

In de Spieghelkerk komen we op talloze momenten bij elkaar, voor jong en oud, open, gastvrij en betrokken. We delen ons geloof tijdens de wekelijkse kerkdienst, maar ook bij doop, huwelijk en uitvaart. Verder ontmoeten we elkaar in gespreksgroepen, bij het Spieghelkoor of andere activiteiten.

Elke zondag om 10.30 uur is er een dienst, die ongeveer een uur duurt. Voorganger is dominee Riegonda van Welie of een gastpredikant. Iedereen is welkom. Na afloop van de dienst drinken we gezamenlijk koffie. Wie de dienst niet kan bijwonen, kan via deze link meeluisteren. De wekelijkse liturgie is via deze link te vinden.

Crèche (0 – 4 jaar)

Als ouders met kleine kinderen naar de kerkdienst willen, kunnen ze hun kleine kinderen gerust meenemen. Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in het Spieghelhuis naast de kerk. Zij kunnen gezellig een uurtje spelen onder begeleiding van een vrijwilliger, zodat ouders ongestoord in de kerkdienst kunnen zijn.

Kindernevendienst en basiscatechese (4 – 12jaar)

Kinderen stapsgewijs meenemen in hun spirituele ontwikkeling is best een klus. Gelukkig hebben we daar al jaren veel ervaring in. Tijdens een deel van de kerkdienst is er kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Deze wordt gehouden op de eerste etage van het Spieghelhuis naast de kerkzaal. Tijdens de kindernevendienst lezen we bijbelverhalen, praten daar samen over en is er tijd voor creativiteit. De kindernevendiensten worden geleid door een groep enthousiaste ouders. Voor kinderen jonger dan 4 jaar is er crèche en voor oudere kinderen basiscatechese of Chill Squad.

Met feestdagen doet de kindernevendienst iets bijzonders, bijvoorbeeld met Pasen en Kerst of als er gedoopt wordt. Met Palmpasen maken we samen met kinderen uit de buurt palmpasenstokken en houden we een optocht in de kerk met de palmpasenstokken. Elk jaar is er op kerstavond een kinderkerstfeest.

Eens per twee weken is er tijdens de kerkdienst basiscatechese voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Zij hebben hiervoor een eigen Bijbel en praten onder leiding van een ouder over de gelezen verhalen.

Chill Squad (12 jaar en ouder)

Chill Squad is een activiteit voor en door jongeren vanaf de eerste klas middelbare school. Ongeveer eenmaal per maand op zondag komen zij bij elkaar tijdens de kerkdienst in de speciaal voor hen ingerichte ‘chill’-ruimte op de eerste verdieping van het Spieghelhuis. Ook buiten de zondagen om worden er uiteenlopende activiteiten voor de jongeren georganiseerd.

Dopen

Het doopritueel vindt zijn oorsprong in de Bijbel. We dopen een kind op zondagmorgen tijdens een kerkdienst. Dat gebeurt zoals Jezus ons dat leerde in de Bijbel ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Doopouders spreken daarmee hardop de wens uit hun kind op te laten nemen in de geloofsgemeenschap en hun kind op te willen voeden met het geloof.

Trouwen

De Spieghelkerk is een erkende trouwlocatie voor het laten sluiten van een burgerlijk huwelijk, maar vanzelfsprekend kan een huwelijk daarna kerkelijk worden ingezegend. In de Spieghelkerk kunnen ook mensen van hetzelfde geslacht trouwen. De voorbereiding van een huwelijksdienst gebeurt in nauw overleg met het bruidspaar. Het Spieghelhuis is zeer geschikt voor het houden van een receptie na de ceremonie. Voor de mogelijkheden en kosten lees verder.

Sawedah

In de Spieghelkerk is een groep dames en heren actief van Sawedah (= ‘Samenwerkende dames en heren’). Ze bezoeken ouderen, zorgen onder andere voor vervoer naar de kerkdienst, organiseren een speciaal kerstfeest en een jaarlijks uitstapje.

Eet-in

De Eet-in is er voor liefhebbers van een lekkere maaltijd, gezelligheid of voor wie eens geen zin heeft te koken. Bij toerbeurt verzorgen gemeenteleden de maaltijd. De Eet-in wordt eens in de vijf weken georganiseerd in het Spieghelhuis op woensdagavond vanaf 17.30 uur en staat open voor zowel kerkgangers als buurtbewoners. Voor meer informatie of aanmelding: Eet-in

Sawedah

In de Spieghelkerk is een groep dames en heren actief van Sawedah (= ‘Samenwerkende dames en heren’). Ze bezoeken ouderen, zorgen onder andere voor vervoer naar de kerkdienst, organiseren een speciaal kerstfeest en een jaarlijks uitstapje.

Eet-in

De Eet-in is er voor liefhebbers van een lekkere maaltijd, gezelligheid of voor wie eens geen zin heeft te koken. Bij toerbeurt verzorgen gemeenteleden de maaltijd. De Eet-in wordt eens in de vijf weken georganiseerd in het Spieghelhuis op woensdagavond vanaf 17.30 uur en staat open voor zowel kerkgangers als buurtbewoners. Voor meer informatie of aanmelding: Eet-in

Rouwen

Na een overlijden kan in de Spieghelkerk een rouwdienst worden gehouden. De dominee bereidt de dienst voor in nauw overleg met de nabestaanden. Het Spieghelhuis is zeer geschikt voor het houden van een condoleance of afsluitende activiteit. Voor mogelijkheden en kosten lees verder.

MIBA-overleg (55+)

Het MIBA-overleg is een gespreksgroep voor gemeenteleden van ongeveer 55 jaar en ouder, die zes keer per jaar bijeenkomt op een donderdagavond. Het programma is divers: van een (bijbel)boek tot het gezamenlijk bespreken van een film.

Bijbelkring

De Bijbelkring is een gespreksgroep voor ouderen, die iedere tweede woensdagmiddag van de maand wordt gehouden. In overleg worden er Bijbelteksten gelezen die passen bij de tijd van het jaar en gaan daarover met elkaar in gesprek.

Koffie, Bijbelteksten & spiritualiteit

De gespreksgroep Koffie, Bijbelteksten & spiritualiteit is opgezet met enkele geïnteresseerde jonge vrouwen die meer wilden weten van de historische achtergronden van Bijbelteksten en de mogelijke betekenissen voor nu. Deze groep komt ongeveer eens per maand bij elkaar op maandagavond bij een van de deelnemers thuis.

Voor meer informatie: Koffie, Bijbelteksten & spiritualiteit

Gouden kalf

Het Gouden kalf is samengesteld uit mensen uit de zakelijke dienstverlening. Gesproken wordt over de rol van geloof en zingeving in de zakelijke wereld. Het Gouden Kalf komt vijf à zes keer per jaar bijeen, op maandagavond.

Voor meer informatie: Gouden kalf

Spieghelcafé

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur is het Spieghelhuis open voor het Spieghelcafé. Voor wie op woensdag zin heeft in een kop koffie of thee en een persoonlijk gesprek is van harte welkom.

Spieghelkoor

De Spieghelkerk heeft een eigen koor: het Spieghelkoor. Het koor telt ongeveer twintig leden van verschillende leeftijden en zingt vierstemmig. Onder leiding van Peter Steijlen werkt het koor regelmatig mee aan de kerkdiensten. Repetities zijn ieder twee weken op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Voor wie wil meezingen, neem contact op met Spieghelkoor.

Spieghelavond

De Stichting Vrienden van de Spieghelkerk organiseert ongeveer zes keer per jaar een Spieghelavond. Bekende schrijvers doen hun verhaal en er is muziek van hoog niveau. Zie voor het volledige programma www.vriendenvandespieghelkerk.nl

De kleine Zaal om de hoek

De Kleine Zaal om de hoek (voorheen Stadhuisconcerten Naarden) is een kamermuziekserie die al meer dan 50 jaar bestaat. Ieder seizoen bieden we een gevarieerd programma met bijvoorbeeld een strijkkwartet, pianotrio, een zangrecital, iets met blazers, jong talent, lokale musici en soms een meer theatraal concert met een buitenmuzikaal gegeven. De concerten vinden sinds 2017 plaats in de Spieghelkerk op een vrijdagavond in de maanden oktober tot en met maart. Voor het volledige programma verwijzen we graag naar de website www.dekleinezaalomdehoek.nl