GEBEDSVERZOEK

Kunnen wij voor u bidden in deze onzekere tijd? Wij leggen graag uw zorgen, uw nood of verlangen aan God voor in ons persoonlijk gebed of in ons gebed tijdens de online-dienst op zondagochtend.

We gaan vertrouwelijk en integer met uw verzoek om. We noemen geen namen tijdens de online-diensten. Uw mailladres gebruiken we alleen om te bevestigen dat we uw gebedsverzoek hebben ontvangen. Wij delen uw gegevens nooit met een andere partij.

Uw gebedsverzoek wordt verstuurd aan de scriba van de Protestantse Gemeente Bussum, die uw verzoek zal doorgeven aan de dienstdoende predikant. Wilt u uw gebedsverzoek uiterlijk op vrijdag indienen voor de dienst op zondag?