Details

Guus Luijters

Guus Luijters

Aeolus Cellokwartet

Aeolus Cellokwartet

donderdag 28 februari 2013

13de Spieghelavond

Guus Luijters

In februari 2012 publiceerde hij het monumentale 'In Memoriam', waarin wordt geprobeerd om 17.964 Joodse kinderen uit de anonimiteit van het grote getal te halen. Het gaat om alle kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn gedeporteerd. In november verscheen er een 'Addendum', met aanvullingen. Guus Luijters publiceerde de afgelopen jaren ook de bloemlezingen De moderne Franse poëzie (2001) en Amsterdam. De stad in gedichten (2001), de roman Het korte leven van Rosa ter Beek en de novelle De hongergoochelaar (2006). 

Aeolus Cellokwartet

Het bijzondere aan dit ensemble is, dat het om een een strijkkwartet met vier dezelfde instrumenten gaat. De naam Aeolus is ontleend aan de mythologische figuur Aeolus, die de vier winden beheerde. Net zoals Aeolus zijn vier verschillende winden kon uitzenden vanuit een grot, zo brengen onze vier verschillende instrumenten van dezelfde familie een dynamisch klankenpalet via de snaren tot trilling.
Het kwartet debuteerde tijdens het Kamermuziekfestival van Janine Jansen in 2008. Daarna volgden ondermeer optredens in De Doelen, het Muziekcentrum Frits Philips en het Radio 4-programma Spiegelzaal. Zie voor meer informatie: www.cellokwartet.nl